Białystok, os. Bema

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
384 000 PLN
Powierzchnia
637 m2

TYLKO W BIURZE NIERUCHOMOŚCI UNIKAT!

Przedstawiamy Państwu działkę położoną na osiedlu Bema przy ul. Kanonierskiej o pow. 637m2. ( wymiary- szerokość od ulicy ok. 17m, długość ok. 42m).

Działka położona blisko ulicy Kopernika, doskonały dojazd do miasta.

Pełne uzbrojenie. 


Na działce położony jest mały domek drewniany z możliwością przebudowy. Dostępny projekt w siedzibie naszego biura. 

Idealna propozycja dla osób chcących zamieszkać w mieście.

Działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

1. Teren przeznacza się pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią.
2. Do czasu zagospodarowania terenów istniejące budynki, które znajdują się w dobrym stanie technicznym i nie kolidują z liniami rozgraniczającymi ulic, pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu z dopuszczeniem przebudowy w obrysie istniejącego obiektu.
3. Budynki kolidujące z liniami rozgraniczającymi ulic przeznacza się do wyburzenia.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
 1) nowa zabudowa może nastąpić niezależnie tylko na działkach posiadających bezpośredni dostęp do istniejących ulic dojazdowych (Celownicza, Kanonierska, WOP i KD-5D), natomiast w innym przypadku poprzez wzajemne połączenie sąsiednich działek w jeden teren inwestycyjny;
2) szerokość frontu działki budowlanej /terenu inwestycyjnego/ pod nową zabudowę usługową powinna wynosić minimum 40,0 m;
3) budynki projektowane w obrębie jednej posesji powinny tworzyć kompozycyjną całość pod względem formy, rozwiązań architektonicznych oraz materiałów i kolorystyki korespondujących z zabudową dominującą w danym kwartale;
4) obowiązująca wysokość zabudowy - minimum 2, maksimum 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie wyżej niż 11,0 m;
5) dachy płaskie;
6) dopuszcza się realizację budynków składających się z czytelnie wyodrębnionych brył o różnej liczbie kondygnacji
7) elewacje frontowe i boczne widoczne bezpośrednio z ul. Kopernika należy traktować jako uprzywilejowane, a więc wymagające specjalnej dbałości przy projektowaniu o proporcje, detal architektoniczny, materiały wykończeniowe;
8) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50% powierzchni działki budowlanej;
9) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 20% powierzchni terenu inwestycji;
10) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej wyłącznie jako towarzyszącej funkcji podstawowej /zabudowa usługowa/, w postaci wbudowanego lokalu mieszkalnego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli, użytkowników lub pracowników, przy czym powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać 150m2 . 

Zapraszamy!


  • Ogrodzenie: Drewniane
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny usług, Tereny zabudowy mieszkaniowej
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
Marta Łajewska

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Unikat Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Unikat Nieruchomości z siedzibą przy ul. Św. Rocha 5 lok. 206, 15-879 Białystok (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@unikat.nieruchomosci.pl… czytaj więcej

 

Najlepsze oferty w jednym miejscu